Żyrantariusz

Inaczej indosatariusz – osoba, która stała się właścicielem weksla w drodze indosu, czyli pisemnego przeniesienia prawa z weksla, które dokonuje zbywca weksla poprzez złożenie oświadczenia na wekslu lub jego przedłużniku. Do ważności przeniesienia praw z weksla konieczny jest nieprzerwany ciąg indosów oraz wydanie weksla.