Zobowiązania

Zobowiązania- są to środki finansowe, które na określony przedział czasu, klient powierza bankowi. Depozyty pozyskane w ten sposób stanowią główne źródło finansowania należności przez bank, np. udzielania kredytów. Po upływie określonego w umowie terminu, bank ma obowiązek wypłacić klientowi kwotę depozytu plus odsetki.