Zmienna stopa procentowa

Nominalna wielkość zmiennej stopy procentowej jest wartością zmienną, zależną od innej wielkości, która stanowi podstawę obliczania zmiennej stopy procentowej. Dla kredytów o zmiennej stopie procentowej podstawą obliczania oprocentowania jest międzybankowa rynkowa stopa procentowa ( np. WIBOR), według której banki pożyczają pieniądze pomiędzy sobą.