Zmiany w przepisach o egzekucji komorniczej

Partia rządząca jest w trakcie opracowywania projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie przepisów dotyczących egzekucji komorniczej – podaje portal www.wp.pl .  Nowelizacja ma dotyczyć przede wszystkim wpisywania do pism procesowych nie tylko danych osobowych dłużnika, ale również numeru PESEL bądź KRS. Przewodniczący sejmowej komisji kodyfikacyjnej poinformował podczas konferencji prasowej, iz projekt zmian jest już gotowyc oraz czeka na złożenie w Sejmie.

Główne zmiany dotyczą wprowadzenia do pism procesowych będących pierwszymi w danej sprawie oprócz imienia i nazwiska dłużnika także numeru PESEL (w przypadku osób fizycznych) oraz wpisu do KRS, jak również adresy stron postępowania. Dotychczasowe regulacje prawne w zakresie odzyskiwania należności nie uległy zasadniczym zmianom od lat 60-tych ubiegłego wieku, natomiast w tym czasie znacznie zmieniła się mobilność obywateli oraz intensywność obrotu gospodarczego.

Nowelizacja ma zapobiec sytuacjom, w których przypadkowo dochodziło do pomyłek w sytuacjach, gdy wiele osób nosiło te same imiona i nazwiska – za pomocą tego narzędzia identyfikacji można ze 100 procentową dokładnością sprawdzić dane określonego dłużnika. W tym momencie warto dodać, iż zdarzały się przypadki, gdy Ministerstwo Sprawiedliwości zmuszone było zwrócić pieniądze omyłkowo zajęte przez komornika – właśnie z przyczyny pomyłki związanej z noszeniem tych samych imion i nazwisk przez dwie niezwiązane ze sobą osoby.

Posłowie dodają, iż niezbędne jest także rozbudowanie klauzuli o wykonalności (dokumentu pozwalającego komornikowi na dokonanie egzekucji) o numer PESEL, NIP czy wpis do KRD dłużnika. Zmiany dotyczyć będa również możliwość nałożenia kary grzywny na osoby, które celowo wprowadzają w błąd sąd co do toższamości dłużnika.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

 

Autor: H. Mikulska / Kredito24      Zdjęcie: Rainer Sturm  / Pixelio.de