Zmiany w podatku VAT

Od stycznia 2013 weszły w życie zmiany dotyczące podatków od towarów i usług, podaje portal www.money.pl. Na mocy uchwalonej w grudniu 2012 ustawy, weszły w życie przepisy dotyczące nie tylko wspomnianych wcześniej podatków, ale również ulg na tzw złe długi. Skrócono między innymi termin, w którym nieściągalność wierzytelności uważana jest za uprawdopodobnioną.

Od stycznia 2013, jeżeli wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni (do 31 grudnia 2012 okres ten wynosił 180 dni) od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, wierzytelność będzie uznana za uprawdopodobnioną. Zmiany przewidują także rezygnację z obowiązku zawiadamiania dłużnika o zamiarze korekty podatku VAT.  Zrezygnowano między innymi z obowiązku wykazania wierzytelności jako obrotu opodatkowanego VAT,  nie zrezygnowano natomiast  z obowiązku wykazania, że dłużnik i wierzyciel są podatnikami VAT czynnymi. Tak jak dotychczas wierzyciel nadal będzie miał obowiązek zawiadomić właściwy dla siebie urząd skarbowy o dokonanej korekcie wraz ze wskazaniem jej kwoty oraz danych dłużnika.

Zniesiony zostanie 90-dniowy termin w odniesieniu do małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, w przypadku gdy jego kontrahentem jest podatnik VAT czynny. Natomiast w przypadku małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, którego kontrahentem jest podmiot inny niż podatnik VAT czynny, termin 90-dniowy będzie przedłużony do 180 dni. Ograniczenia czasowe są potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa budżetu państwa, ponieważ w przypadku kontrahentów innych niż podatnicy VAT czynni nie ma w systemie VAT bodźca (w postaci możliwości odliczenia podatku) do uregulowania należności.

 

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

 

Autor: H.Mikulska / Kredito24,   Zdjęcie: Jorma Bork / pixelio.de