Zleceniodawca

Osoba dysponująca pewnym kapitałem, na rzecz której bank realizuje ściśle określone, zlecone przez nią zadania, czyli dokonuje rozmaitych transakcji tj. wpłaty na konto, wypłaty, przelewy oraz wydaje potwierdzenia wpłaty/odbioru, zaświadczenia itp. Zleceniodawcą może być zarówno jednostka fizyczna jak i prawna.