Zdolność kredytowa

Słownik finansowy

To kwota kredytu (kapitału wraz z odsetkami), jaką kredytobiorca jest w stanie spłacić bankowi w określonym w umowie czasie. Banki określają zdolność kredytową kredytobiorcy samodzielnie, biorąc przy tym pod uwagę jego aktualną sytuację ekonomiczno-finansową oraz przewidując jego przyszły zarobki. Zdolność kredytowa jest wymagana do uzyskania kredytu (poza nielicznymi wyjątkami).