Zaufanie Polaków względem instytucji bankowych maleje

 

Coraz mniej Polaków jest zadowolonych z usług oferowanych przez sektor bankowy. Jako główny powód spadającego zaufania, jest niepokój związany z trudną sytuacją gospodarczą w strefie Euro, jak podaje w swoim Raporcie z drugiego Światowego Badania Klientów Banków Detalicznych firma doradczo-konsultingowa Ernst&Young.

Do spadku zaufania w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyznało się 39% klientów. Jest to jednak drugi najniższy wskaźnik spadku zaufania w UE po Czechach, gdzie wyniósł on 36%, w porównaniu z Niemcami (59%), Brytyjczyków (65%) i aż 72% Włochów. Jak wynika z raportu, aż 11% Polaków, a jednocześnie najwięcej w Europie, przyznało, że ich zaufanie do banków wzrosło. Do najczęstszych przyczyn spadku zaufania do banków wśród Polacy najczęściej wymieniają powody makroekonomiczne (np. zmienność na rynkach finansowych, strach przed recesją) – tak twierdzi 58% badanych. Na drugim miejscu znalazło się niezadowolenie z jakości obsługi, doradztwa

 Badanie E&Y pokazało również kto wywiera największy wpływ na decyzje zakupowe klientów banków detalicznych, i aż 72% ankietowanych wskazało rodzinę i znajomych. Potwierdza to tezę o tym, że bankom opłaca się pracować nad poprawą obsługi klienta, w szczególności w sytuacji gdzie 47 % klientów przyznało niezadowolenie z jakości doradztwa, oferowanych usług i produktów. Niewiele ponad połowa konsultowałaby się z doradcą finansowym, a tylko 39% podjęłoby decyzję o zmianie banku pod wpływem reklamy, co zwraca uwagę na niewielki poziom zaufania do tego rodzaju promocji.

 Z raportu wynika, że aż 70% w Polsce klientów zamiast zmieniać swój bank korzysta po prostu z kilku banków równolegle, wybierając te produkty i usługi w danym banku, które najbardziej odpowiadają ich aktualnym potrzebom. Jest to wyższy wskaźnik niż w Europie, gdzie z usług więcej niż jednej instytucji bankowej korzysta około 63% obywateli. Badanie pokazuje również, że Polacy są bardziej zaangażowanymi zwolennikami programów lojalnościowych niż pozostali obywatele UE i korzysta z nich ponad 40% klientów w Polsce.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: © Sarah Koch / PIXELIO