Zastawca

Osoba (zazwyczaj właściciel rzeczy), która daje coś w zastaw na rzecz innej osoby (zastawnika). Zastawca, przez cały czas trwania zastawu, może korzystać z przedmiotu zastawu i ma prawo do rozporządzania nim. Zastawca jest właścicielem przedmiotu, stanowiącego zabezpieczenie kredytu i odpowiada rzeczowo za cały dług.