10/07/2012

Zastaw rejestrowy

Stanowi gwarancję dla roszczeń wierzyciela w stosunku do dłużnika. Dłużnik zachowuje prawo do korzystania z przedmiotu zastawu. Osoby trzecie mają prawo uzyskania informacji o takim zastawie. Zastaw ustanawiany jest w postaci umowy oraz wpisu w rejestrze zastawów. Zastaw można ustanowić np.: na rzeczy, zbiorach rzeczy, prawach papierów wartościowych.

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Aplikuj teraz