Zastaw na prawach

Zabezpiecza kredyt przyznany przez bank poprzez ustanowienie zastawu za prawach zbywalnych. Zastaw sporządzany jest w formie pisemnej pomiędzy bankiem a właścicielem prawa które jest przedmiotem zastawu. Umowa wymaga potwierdzenia przez notariusza. Przedmiotem zastawu mogą być np.: weksle, akcje, obligacje, wkłady na imiennych książeczkach oszczędnościowych.