Zastaw bankowy

Zastaw bankowy- ustanowiony zostaje w związku z udzieleniem kredytu. Bank podpisuje z kredytobiorcą umowę, w której to określa przedmiot będący zastawem, w razie nie wywiązania się kredytobiorcy ze zobowiązań finansowych. Zastaw powstaje poprzez wpisanie go do rejestru zastawów, a wygasa w momonecie spłaty kredytu.