Zarządzanie podatkiem

Postępowanie przedsiębiorstw, którego celem jest kierowanie finansami w sposób umożliwiający płacenie jak najmilejszych podatków. Przedsiębiorstwo stara się wykorzystywać wszelkie ulgi podatkowe,  rozsądnie rozdzielać przychody kasowe oraz zmniejszać koszty, których nie można uznać za koszty uzyskania przychodu w świetle prawa podatkowego.