Zapowiedź zmian w prawie podatkowym

Resort finansów zapowiada wprowadzenie zmian w Ordynacji podatkowej. Dokument zakłada wprowadzenie ponad 130 zmian w przepisach, przy czym niektóre z nich mają charakter fundamentalny – informuje portal www.gazetaprawna.pl .

Ministerstwo finansów zapowiada wprowadzenie między innymi klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Dzięki tej nowelizacji skarbówka będzie mogła określić kwotę zobowiązania podatkowego w odpowiedniej wysokości za każdym razem gdy stwierdzi, że podatnik dokonał transakcji bez jakiegokolwiek uzasadnienia biznesowegoa jedynym celem takiego działania było uzyskanie korzyści podatkowej.

Ministerstwo chce także zmienić zapis odnoszący się do zachowania tajemnicy bankowej. Skarbówka uzyska wówczas większy niż do tej pory dostęp do informacji odnośnie rachunków bankowych podatnika lub pełnomocnictwa do dysponowania takimi rachunkami a także do szczegółowych danych odnośnie każdej pojedyńczej transakcji. Fiskus miałby także prawo do zapoznania się z wysokością spłat udzielonych podatnikowi pożyczek i kredytów.

Zmiany zakładają także utworzenie Rady ds. Unikania Opodatkowania, która miałaby wydawać niewiążące opinie w fazie odwoławczej postępowania podatkowego dotyczącego obejścia klauzuli prawa, robiłaby to na wniosek podatnika (za opłatą) lub organu podatkowego. Jej członków powoływac będzie minister finansów na czteroletnią kadencję.

Wśród zmian jest także propozycja, by ogłoszenie upałości lub zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik zostanie powiadomiony, powodowało przerwanie biegu przedawnienia a nie tylko jego zawieszenie.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

 

Autor: H. Mikulska / Kredito24 zdjęcie: Mensi / Pixelio.de