Zadłużenie: nie uciekniesz przed Fiskusem!

Jeszcze do niedawna część osób uciekało przed Fisksuem za granicę, wierząc w to, że w ten sposób unikną obowiązku spłaty zadłużenia. Jak się okazuje, taka sytuacja nie mogła zostać przeoczona przez prawodawców. 11 października 2013 roku, weszły w życie przepisy dotyczące możliwości ściągania należności  podatkowych z majątku zgromadzonego poza granicami Polski. Takie udoskonalenie ustawy ma na celu usprawnienie pracy Urzędu Skarbowego.

Eksperci podkreślają, że dzięki nowym przepisom, urząd może ścigać należności zarówno z tytułu ceł, podatków, środków europejskich, czy też innych zobowiązań. Co więcej, zgodnie z nowelizacją ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych ( Dz.U.poz.1289), Fiskus może ściągać należności z nieruchomości oraz środków zgromadzonych na zagranicznych kontach bankowych z tytułu VAT, PIT, CIT, PCC, podatku od nieruchomości i akcyzy. Oznacza to, że tym razem pożyczka będzie musiała zostać spłacona.

Jednocześnie portal podatki.gazetaprawna.pl zauważa, że w przypadku spraw, które wskazują ważny interes społęczny, egzekucja należności ulegnie przedawnieniu dopiero po 5, bądź 10 latach od wyznaczonej daty uregulowania płatności. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, których wartość wynosi co najmniej 1,5 tys. euro. Analitycy zauważają przy tym, iz priorytetem urzędu jest ściąganie w pierwszej kolejności należności na terenie Polski, a egzekucja administracyjna za granicą może być dokonana w przypadku sytuacji wymagających podjęcia takich działań.

W celu rozpoczęcia egzekucji, Urząd Skarbowy będzie wspierać swoje działania pomocą ze strony Izby Skarbowej z siedzibą  Poznaniu.

Autor: I. Kaczmarek/ Kredito24   Zdjęcie: Jorma Bork/ Pixelio.de