Zadłużenia Polaków

Z najnowszego raportu InfoDług (publikowanego cyklicznie przez BIGMonitor SA) wynika, że aż 2,3 miliona Polaków zalega ze spłatą swoich zobowiązań.  W ciągu ubiegłego roku, liczba niesolidnych dłużników wzrosła o 100 tysięcy, a łączna kwota niespłaconych pożyczek i kredytów przekracza 1000 zł per capita. Jak podaje portal www.wp.pl, rekordzista ma do oddania 106 milonów złotych.

 

Liczba niespłaconych zaległych płatności w Polsce na koniec czerwca 2013 roku wyniosła 39,85 miliarda złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o 0,57 mld . Liczba dłużników jest w naszym kraju sięga prawie 2,3 miliona, a średnioa liczba zobowiązań wynosi  17 344 zł.

 

Choć pożyczki w Internecie stają się coraz bardziej popularne, wśród osób niespłacających odsetek blisko 60 proc. stanowią mężczyźni. Autorzy raportu zaznaczyli, że wzrost sumy niespłacanego zobowiązania w ostatnim kwartale był wolniejszy niż zazwyczaj. Z kolei odnotowano większą niż zwykle liczbę niesolidnych płatników.

 

Najwięcej dłużników (340 tys.) mieszka na w województwie Śląskim i  zalegają oni na rekordową sumę ponad 8 mld zł. Na drugim miejscu w obu kategoriach znalazło się Mazowsze, 298 tys. dłużników nie spłaca zobowiązań na kwotę 5,8 mld zł. Najmniej niesolidnych dłużników (poniżej 50 tys.) mieszka na Podlasiu i w Świętokrzyskiem

Autor: H. Mikulska / Kredito24.pl     Zdjęcie: T. Freyer / Pixelio.de