Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu- ustanowione może zostać w przypadku udzielenia kredytu przez bank. Ma ono na celu odzyskanie sumy kredytowej wraz z odsetkami, w razie gdyby dłużnik nie uregulował należności w ustalonym terminie. Wyróżnia się osobiste i rzeczowe zabezpieczenia prawne. W przypadku dokonywania egzekucji, dłużnik ma prawo wybrać formę uregulowania zobowiązań.