Wzrost stopy bezrobocia

Najnowsze dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odnośnie stopy bezrobocia w lutym bieżącego roku pokazują, że wskaźnik ten wzrósł o 0,2 procent w stosunku do miesiąca ubiegłego (z poziomu 14,4 procent do 14,2 procent). Warto dodać, iż wzrost stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach. Wyniki opublikowane zostały między innymi na łamach portalu www.forbes.pl .
Rejestrowane bezrobocie (obliczenia na podstawie liczny pracujących z końca stycznia) kształtowało się na poziomie 14,4 procent, w porównaniu do miesiąca ubiegłego wzrosło o 0,2 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku został odnotowany identyczny wzrost natężenia bezrobocia (z poziomu 13,2 procent do poziomu 13,4 procent).
Szacunkowe dane poziomu bezrobocia odnośnie całości roku 2013 mówią o maksymalnie 15 procentach osób pozostających bez zatrudnienia. Na marzec zapowiadana jest stabilizacja a nawet lekki spadek poziomu osób bezrobotnych. Wyliczenia ministerstwa pokazują, iż liczba bezrobotnych w końcu lutego wyniosła 2 ln 337,4 tys osób – na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy . W porównaniu do końca stycznia liczba osób bez pracy wzrosła o 41,6 tys osób. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym (okres styczeń – luty 2012) odnotowano wzrost liczny bezrobotnych o 46,4 tys osób (o 2,2 procenta).
Wzrost liczby osób bez pracy w lutym 2013 odnotowano we wszystkich województwach. Oscylował w przedziale od 0,6 procent (woj. Lubuskie) do 2,8 procent (woj. Wielkopolskie). Wyższy wzrost bezrobocia zanotowany został na obszarach z duzymi aglomeracjami miejskimi. Wg specjalistów sytuację ta determinuje usytuowanie w nich przedsiębiorstw, które z powodu trudnej sytuacji gospodarczej decydują się na ograniczenie zatrudnienia.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: H. Mikulska / Kredito24       Zdjęcie: K. Uwe- Gerhard / Pixelio.de