Wystawca weksla

Osoba która wystawiła weksel. Odpowiada ona za przyjęcie i zapłatę weksla ( wyjątek stanowi weksel bez odpowiedzialności za przyjęcie) Osoba wystawiająca weksel własny przyrzeka sama zapłacić sumę wekslową podaną na wekslu we skazanym terminie. W przypadku weksla trasowanego wystawca weksla poleca trasatowi zapłatę sumy wekslowej we wskazanym czasie.