Wysokie, czy niskie podatki?

Wysokie-czy-niskie-podatki?

Od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat wysokości podatków odprowadzanych z tytułu zatrudnienia. Przedsiębiorcy twierdzą, że sa one zbyt wysokie, dlatego sytuacja zmusza osoby posiadające działalność gospdoarczą do oferowania pracownikom niekorzystnych umów. Z kolei druga grupa osób uważa, że w porównaniu do innych krajó z Europy Zachodniej, Polacy płaca jedne z najniższych podatków, powołując się przy tym na wyniki badań Eurostatu. Jak jest w rzeczywistości?

Podatki pod lupą

Choć w porównaniu do innych krajów, podatki w Polsce wydają się nie być tak wysokie, to jednak nie jest odpowiedni argument dla przedsiębiorców. Bowiem oni podkreślają, że z tytułu zatrudnienia pracownika, są zmuszeni dokładać do interesu. Przykładowo osoba, która zarabia brutto 2500 zł, na rękę otrzyma wypłatę w kwocie nieco ponad 1800 zł. Oznacza to, że aż 700 zł tej kwoty zostanie przeznaczona na poczet podatku dochodowego oraz składek ubezpieczenia: emerytalnego, rentowego, zdrowotnego oraz chorobowego. Dodatkowo pracodawca będzie musiał dopłacić za ubezpieczenie rentowe, emerytalne i od wypadkowe. Co w praktyce oznacza dodatkowe kilkaset złotych wydatków. Choć pracownik nie odczuwa bezpośrednio wydatków, jakie ponosi pracodawca tytułem jego zatrudnienia, to jednak są to wysokie koszta. Podobnie sytuacja wygląda w krajach bardziej roziwniętych, np. w Niemczech. Tam pracownik zarabiający 2500 euro brutto, może liczyć na zarobek netto w kwocie nieco ponad 1600 euro. Życie pokazuej jednak, że składki rentowe i podatki mają wpływ na jakość zatrudniania nowych pracowników. Zmianę odnotowano w momencie, gdy obniżono wartość skłądki rentopwej i podatków, przez co zwiększyła się liczba zatrudnionych, a zmniejszyła szara strefa.

Rynek zatrudnienia w Polsce

Rokrocznie stopa bezrobocia w Polsce maleje. W ostatnich miesiącach można zaobserwować dość dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, choćby przez pryzmat dostępnych ofert pracy. Sytuacja zatrudnienia jest najbardziej stabilna na Mazowszu, w Wielkopolsce, czy na Śląsku. Największe problemy ze znalezieniem pracy mają osoby zamieszkujące województwo Podkarpackie, Warmińsko- Mazurskie, czy Lubelskie i Podlaskie. Ponadto coraz więcej osób wyjeżdżających za granicę dekalruje powrót do kraju, a wyjazd traktuje jako tymczasowe rozwiązanie. Takie osoby najczęściej obierają sobie za cel odłożenie określonej sumy pieniędzy na zakup nieruchomości, czy też na zaspokojenie innych potrzeb materialnych.

Gdzie w Polsce odnotowano największy wzrost zatrudnienia i dostrzegalne są poztytywne trendy? Mowa tutaj o produkcji przemysłowej, rolnictwie, leśnictwie i rybołóstwie, jak również transporcie, logistyce i komunikacji. Z kolei spadek zatrdunienia odnotowano w takich sektorach jak energetyka, gazownictwo i wodociągi, jak również kopalnie i przemysł wydobywczy.

Autor: Irena Kaczmarek