Wysoka spłacalność kart kredytowych

Karty kredytowe, pomimo coraz bardziej pesymistycznych danych dotyczących światowej gospodarki wciąż są nieodłącznym elementem naszych portfeli. Co więcej, jak donosi portal bankier.pl, wskaźnik spłacalności kształtuje się w ostatnim czasie na rekordowo wysokim poziomie. Dane dotyczą jednak nie Polski, a Stanów Zjednoczonych.

Agencja Moody’s ujawniła dane dotyczące spłacalności kart w USA w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od początku kryzysu w 2008 roku. Jak wynika z raportu, odsetek złych długów oscyluje na bardzo niskim poziomie, co jest spowodowane priorytetowym traktowaniem spłaty zaciągniętych zobowiązań przez kredytobiorców.

Jedynie co pięćdziesiąty kredyt spośród wszystkich aktywnych umów jest spłacany z opóźnieniem. Według zbiorczych danych agencji, jest to najniższy wskaźnik od ponad 20 lat, a więc od początku monitorowania tego segmentu finansów. Co więcej, wskaźnik złych długów, a więc zobowiązań, których szanse uregulowania są mało prawdopodobne, utrzymuje się na poziomie poniżej 3 % i od trzech kwartałów spada. Mało jest także kredytów, których opóźnienie mieści się w przedziale od 30 do 59 dni. Tego typu zwłoki dotyczą niewiele ponad pół procent wszystkich umów kredytowych.

Amerykanie baczą na swoje wydatki i domowe budżety, czego dowodem jest również wysoki wskaźnik indeksu MPR (monthly payment rate), stanowiący stosunek kwoty spłacanej co miesiąc do sumy zadłużenia. Oznacza to, że konsumenci amerykańscy wolą spłacać swoje długi w okresie „wakacji kredytowych” i coraz rzadziej korzystają z możliwości bycia „na minusie”. Jak wynika ze statystyk, ostatnimi czasy popularnością cieszą się karty debetowe, pozwalające na większą kontrolę wydatków. Tego typu karty doceniają zwłaszcza mniej zamożna część społeczeństwa, podczas gdy kartami kredytowymi wciąż chętnie posługują się bardziej wiarygodne gospodarstwa o wyższych dochodach.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: Bartosz Kosiński, Zdjęcie: Gerd Altmann/PIXELIO