Wykup przez zarząd

Wykupienie przez menedżerów udziałów w firmie macierzystej skutkujące przejęciem przedsiębiorstwa. Zazwyczaj przeprowadzane za pośrednictwem spółki, w której przeprowadzający wykup posiadają pakiet większościowy. Środki pozyskuje się poprzez wykup dźwigniowy, pozyskanie kapitału słabo zabezpieczonego ( emisja obligacji śmieciowych) oraz ze środków własnych. Zasadniczo prowadzi do poprawy efektywności przedsiębiorstwa.