Wykup przez pracowników

Wykupienie przez pracowników macierzystego zakładu pracy. Klasyczne wykupienie przez pracowników następuje rzadko, w większości przypadków wykup dokonywany jest wspólnie z zarządem poprzez utworzenie spółki, w której pracownicy i zarząd posiadają określone udziały. Finansowany jest poprzez wykup dźwigniowy, środki własne oraz kredyty słabo zabezpieczone.