Wykup dźwigowy

Jest jednym ze sposobów na pozyskanie kapitału koniecznego do wykupu przedsiębiorstwa. Podmiot dokonujący wykupu pozyskuje środki poprzez kredyt, którego zabezpieczeniem jest zastaw aktywów wykupowanego przedsiębiorstwa. Pozwala to na dokonanie zakupu nawet w przypadku, kiedy podmiot wykupujący nie posiada wystarczających środków własnych.