Współczynnik adekwatności

Współczynnik adekwatności (inaczej: zdolność kredytowa) – ocena tego, czy przyszły kredytobiorca (osoba fizyczna lub prawna) jest zdolna do terminowej ratalnej spłaty kredytu, jaki chce zaciagnąć – kapitału i odsetek kredytowych. Polega na zebraniu przez bank informacji na temat teraźniejszej kondycji finansowej kredytobiorcy i prognozowaniu przyszłej.