Wskaźnik finansowy

Stosunek pomiędzy wielkościami finansowymi przykładowo pomiędzy wielkością zysku netto a wielkością sumy bilansowej. Pewne wskaźniki posiadają ustalone minimalne lub optymalne wielkości. Najczęściej interpretuje się wskaźniki porównując je z identycznymi wskaźnikami podmiotów gospodarczych z tej samej branży. Interpretowanie wskaźników bez porównania z innymi podmiotami gospodarczymi prowadzi do niewłaściwych wniosków.