Wniosek kredytowy

Wniosek kredytowy- jest to pisemna prośba skierowana do banku przez kredytobiorcę, w celu uzyskania kredytu. Wniosek składany jest na formularzu bankowym, musi zawierać proponowaną kwotę, cel oraz termin spłaty kredytu, a także informacje na temat form zabezpieczenia.