Wkład własny

Słownik finansowy

Wkład, który wnosi kredytobiorca w celu pokrycia kosztów związanych z inwestycją, na którą zaciąga kredyt. Są to środki pieniężne, zadatki wpłacone na poczet zakupu nieruchomości, a także wszelkiego typu koszty, które poniósł kredytobiorca w związku z inwestycją, zatwierdzone przez bank. Koszty uzyskania kredytu nie wliczają się do wkładu własnego.