Wierzytelności

Wierzytelności – możliwość spłaty rat kredytu przez pożyczkobiorcę, uwzględniając kapitał i odsetki, w wyznaczonym okresie spłaty. Zdolność kredytowa jest warunkiem koniecznym dla udzielenia kredytu osobie fizycznej lub prawnej – stanowi o tym polskie Prawo Bankowe. Bank ocenia zdolnośc kredytową podmiotu na podstawie własnych, wcześniej przyjętych kryteriów.