WIBOR

Warsaw Interbank Offered Rate – oprocentowanie kredytów na polskim rynku międzybankowym. Jest to cena, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godz. 11 na podstawie ofert składanych przez 16 banków. WIBOR jest podstawą do wyznaczania oprocentowania większości kredytów złotówkowych.