Wekslobiorca

Osoba fizyczna bądź prawna, mająca w swoim posiadaniu specyficzny rodzaj papieru wartościowego (weksel), na żądanie której zaciągnięte przez wystawcę zobowiązanie finansowe musi zostać wypłacone, albo przez wystawcę weksla albo przez jego pośrednika, w zależności od tego jak została sformułowana umowa między wekslobiorcą a jego wystawcą.