Weksel

Weksel – rodzaj papieru wartościowego, który zobowiązuje osobę lub podmiot, która go wystawiła albo osobę podaną przez wystawiającego do zapłaty określonej sumy pieniędzy. Wyznaczony termin i suma pieniędzy są bezwarunkowe. Oznacza to, że konieczność zapłaty i wysokość zadeklarowanej na wekslu sumy nie są zależne od okoliczności zewnętrznych.