Weksel własny

Jest to rodzaj podstawowy weksla, w którym jego wystawca w sposób bezwarunkowy przyrzeka remitentowi zapłatę określonej sumy pieniędzy w miejscu i czasie podanym na wekslu. Bezwarunkowy obowiązek zapłaty sumy wekslowej powstaje w momencie, kiedy wystawca weksla składa na nim swój podpis.