Weksel trasowany

Inaczej weksle ciągniony. Weksel, w którym trasant poleca trasatowi zapłatę określonej kwoty w wyznaczonym czasie i miejscu remitentowi wskazanemu na wekslu. Trasat odpowiada za zobowiązania wynikające z weksla dopiero po jego akceptacji. W przypadku nieregulowania należności, posiadać weksla oprotestowuje weksel i żąda zapłaty od osób podpisanych na wekslu.