Weksel suchy

Papier wartościowy sporządzony zgodnie z przepisami prawa wekslowego, zawierają bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłaty określonej w dokumencie sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie osobie (lub instytucji), która jest wymieniona w wekslu. Stanowi podstawowy a jednocześnie najpopularniejszy rodzaj weksla