Weksel skarbowy

Weksel skarbowy- jest to papier lokacyjny wystawiany w Polsce. Ich odpowiednikiem są bony skarbowe, które mają jednak inny sposób naliczania odsetek oraz odmienną konstrukcję prawną. żasadniczo różnice te nie mają większego znaczenia, gdyż obydwa te papiery dłużne emitowane są przez Skarb Państwa.