Weksel niezupełny

Weksel niezupełny – weksel, który nie ma wszystkich informacji koniecznych do tego, by uznać go za ważny. Posiada podpis, a nie ma np. daty i miejsca płatności oraz miejsca wystawienia. Ustawa o prawie wekslowym uwzględnia stosowanie weksla niezupełnego, dlatego podlega on regulacji prawnej.