Weksel komercyjny

Jest rodzajem krótkoterminowych papierów dłużnych obecnych na rynku kapitałowym w Polsce. Weksel komercyjny ma formę weksla własnego wystawcy. Termin wykupu jest zazwyczaj krótszy niż jeden rok. Sprzedaż weksli skierowana jest najczęściej do wybranych podmiotów i prowadzona przez banki. Banki organizują również wtórny handel wekslami.