10/07/2012

Weksel inwestycyjno-komercyjny

Znane również, jako krótko terminowe papiery dłużne przedsiębiorstw- niezabezpieczone możliwe do zbycia zobowiązania pieniężne imienne lub na okaziciela. Posiadają ściśle określoną wartość nominalną oraz datę zapadalności. Emitentami są przedsiębiorstwa o uznanej silnej pozycji rynkowej. Rolę agencji emisyjnej pełnią zazwyczaj biura maklerskie lub banki.

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Aplikuj teraz