Weksel in blanco

Weksel in blanco- jest to dokument podpisany pomiędzy wystawcą a dłużnikiem. Jego charakterystyczną cechą jest zobowiązanie bazwarunkowe. Zawierać musi on podpis wystawcy weksla lub akceptanta, datę wystawienia oraz miejsce płatności. Wykorzystywany może być jako zabezpiecznie kredytu.