Weksel ciągniony

Weksel ciągniony (inaczej: weksel trasowany lub trata, weksel przekazowy, weksel obcy) – jest to wystawione plecenie zapłaty dla reminenta sumy zapisanej na wekslu. Polecenia kieryje trasant, czyli wystawca weksla ciągnionego, a zapłaty ma dokonać trasat, czyli inny niż wystawca weksla podmiot.