Używanie kart płatniczych stanieje!

Używanie kart kredytowych stanieje przed 2017, podaje Rzeczpospolita. Stawki opłat za transakcje wykonane kartami płątniczymi zostaną obniżone , a sklepy nie będą miały możliwości ustalania minimalnej kwoty, co oznacza, że sprzedawca nie będzie już mógł odmówić przyjęcia płatności niskiej kwoty. Takie są założenia Narodowego Banku Polskiego (NBP). Projekt ustawy, przygotowany przez NBP został przesłany do Ministerstwa Finansów pod koniec lipca.

Projekt ten zakłada założenie maksymalnego limitu na opłatę akceptanta, czyli pobieraną od punktu usługowego lub handlowego przyjmujych płatności, jak również tzw. opłatę interchange, będącą głównym składnikiem tej opłaty. Pierwotny prjekt zakładał obniżenie stawek opłat kartowych w drodze porozumienia jednak nie udało się znaleźć porozumienia. Dodatkowo do dyskusji nad kompromisowym rozwiązaniem nie przyłączyła się firma MasterCard. W zaistniałej sytuacji NBP uznał, że konieczna jest ingerencja i ustawowe obniżenie stawek w Polsce, które stanowiły jedne z najwyższych w UE. Brak regulacji był też powodem stagnacji sieci akceptacji kart płatniczych.

Zgodnie z projektem opłata interchange (jest to opłata pobierana od agenta rozliczeniowego na rzecz wydawcy karty płatniczej) od początku roku 2013 nie będzie mogłaby być wyższa niż 1,1% w przypadku używania kart płatniczych i 1,2% – kart kredytowych. Planuje się obniżenie tych stawek w ciągu kolejnych lat do 2017 gdzie stawka ta wyniesie 0,7 i 0,84%. Obecnie stawki te wynoszą ok. 1,6% kwoty całej transakcji (w przypadku kart debetowych) oraz 1,5% ( dla kart kredytowych i obciążeniowych). Średnia opłata w UE to około 0,70% i 0,84% wartości takiej transakcji. Jak wynika z raportów opłata ta jest w Polsce około 8-razy wyższa niż np. na Węgrzech czy w Finlandii. Opłaty interchange utrzymują się na niezmiennie wysokim poziomie od mniej więcej dziesięciu lat.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy są podobne do proponowanych w drodze porozumienia stron.Projekt, który został przygotowany przez Bank Centralny ograniczyłby maksymalne stawki całkowitej opłaty nałożonej na akceptanta i agenta rozliczeniowego. Suma opłat nie będzie mogła przekroczyć łącznie 1,8% kwoty transakcji. Wyższe opłaty będzie można pobierać tylko od nietypowych oraz transakcji bardziej ryzykownych takich jak: zawieranych bez fizycznego użycia kart. Będzie to dotyczyć głównie branż z wyższym prawdopodobieństwem powstania sytuacji niewypłacalności lub całkowietej upadłości akceptanta. Takie transakcje wiążą się z tym brakiem możliwości odzyskania kwoty ewentualnych transakcji. W ramach projektu została ustalona kara za nieprzestrzeganie maksymalnych określonych stawek w wysokości do 5 mln zł.

Najwazniejszą zmianą będzie jednak brak możliwości odmowy akceptacji transkacji w związku z obniżeniem opłat. Oznacza to, że zakupy i płatności staną się nie tylko tańsze, ale i wygodniejsze. Nie będziemy musieli już nosić przy sobie gotówki ponieważ będziemy mieli możliwość cieszenia się zakupami płaconymi kartami nawet przy małych kwotach. Dodatkowo obniżenie opłat rozwinie sieć punktów oferujących możliwości zapłaty kartami co zapewnie ucieszy klientów.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

 

Autor: K.Malolepszy; Zdjęcie: Stephanie  Hofschläger/pixelio.de