Uzupełnianie wniosku o pożyczkę

Uzupełnianie-wniosku-o-pożyczkęKredyty udzielane w Internecie to jedna z najprostszych form uzyskania wsparcia finansowego w krótkim czasie. Choć wypełnienie aplikacji pożyczkowej jest zazwyczaj niezwykle proste i trwa do kilkunastu minut, nadal pojawia się szereg pytań dotyczących potrzeby uzupełnienia poszczególnych kroków we wniosku. Poniżej znajdziesz objaśnienie procesu aplikacyjnego w firmie Kredito24 i praktyczne rady, które pozwolą Ci szybko i bez problemów zaaplikować o pożyczkę nawet do 3000 zł.

Dane osobowe

Pierwszym krokiem aplikacji jest uzupełnienie wszelkich danych osobowych, do których należą imię i nazwisko, wiek, numer PESEL, seria oraz numer dowodu osobistego, numer telefonu oraz adres mailowy wraz z hasłem do tworzonego przez nas profilu użytkownika. Następnie należy uzupełnić dane adresowe. Na podany przez Ciebie numer telefonu komórkowego zostanie wysłany czterocyfrowy kod, który musisz wpisać w wyświetlone pole. Dzięki temu zostaniesz przekierowany do kolejnego kroku aplikacji, a to ułatwi nam komunikację. W pryzpadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z wpisaniem adresu zamieszkania, należy wyczyścić pliki cookies lub zmienić przeglądarkę internetową.

Zatrudnienie

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji dotyczących zatrudnienia. Na tym etapie należy wybrać jedną z możliwości: bezrobotny, zatrudniony, rencista, emeryt, student lub samozatrudniony. Następnie trzeba wypełnić pola odnoszące się do poprzedniego pracodawcy, czasu zatrudnienia, dochodu netto oraz warunków bytowych, tj. rodzaj mieszkania i stan cywilny. W przypadku osób posiadających gospodarstwa rolne, zgodnie z obowiązujących w Polsce prawem, wymagane jest wpisanie numeru REGON. Jeżeli nie posiada się takowego, nie będzie możliwości uzupełnienia wniosku do końca.

Potwierdzanie lokalizacji

Jednym z etapów aplikacji jest potwierdzanie lokalizacji. Dzięki tej funkcji firma Kredito24 jest w stanie stwierdzić, czy dany wniosek nie jest fałszywy, jak również pozwala potwierdzić fakt składania wniosku wyłącznie z terytorium Polski. Aplikacje uzupełniane poza granicami kraju będą automatycznie odrzucane przez zautomatyzowany system, na jakim pracuje Kredito24.

Konto bankowe

Ostatnim, acz niezwykle ważnym krokiem jest uzupełnienie informacji dotyczących konta bankowego. Należy wpisać numer rachunku, którego posiadaczem jest osoba aplikująca, bądź wnioskujący jest jego współwłaścicielem i posiada dokument potwerdzający ten fakt. Jednocześnie na tym kroku klient jest zobligowany do zwerfyikowania swojego rachunku bankowego. Dzięki tej możliwości można stwierdzić, czy rachunek należy do sooby aplikującej o pożyczkę i firma nie ma do czynienia z oszustem, którego wyłącznym celem jest wyłudzenie pieniędzy. W przypadku posiadania internetowego rachunku bankowego, weryfikacja konta przebiega przez zalogowanie się do rachunku i jest bezpłatna. Jeżeli aplikujący nie posiada dostępu do bankowości online, w momencie uzyskania pozytywnej decyzji pożyczkowej zostanie poproszony o przesłanie 1 grosza celem zweryfikowania konta. Po odnotowaniu wpłaty, gotówka zostanie wypłacona na podany we wniosku rachunek bankowy.