Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu- podczas zawierania umowy kredytowej dłużnik ma możliwość ubezpieczenia kredytu. W razie wystąpienia określonego rodzaju przeszód w spłacie długu, ubezpieczyciel przejmuje część ryzyka i ma obowiązek pokryć wynikłe starty, związane z niedokonaniem płatności w terminie. Równocześnie towarzystwo ubezpieczeniowe ma większą kontrolę kredytobiorców.