Ubezpieczenie pomostowe kredytu

Rodzaj ubezpieczenia kredytu wykupowanego na okres potrzebny do ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Bank wymaga takiego ubezpieczenia po złożeniu w sądzie dokumentów koniecznych dla dokonania wpisu w księdze wieczystej a przed uruchomieniem kredytu. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie ryzyko niespłacenia kredytu w czasie przed dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.