10/07/2012

Tytuł wykonawczy

Tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Klauzula wykonalności nadawana jest najczęściej przez sąd pierwszej instancji, w którym toczy się sprawa. Tytuł wykonawczy jest dokumentem urzędowym, stanowiącym podstawę prowadzenia egzekucji, uprawnia do zajęcia i sprzedaży egzekucyjnej. Dłużnik całym swoim majątkiem odpowiada za swoje zobowiązania. Tytułem wykonawczym jest wyłącznie oryginał dokumentu.

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Aplikuj teraz