Tytuł egzekucyjny

Tytuł egzekucyjny- orzeczenie sądowe dotyczące zobowiązań dłużnika. Składając pisemne oświadczenie, zgadza się on na rozpoczęcie egzekucji lub podjęcie ugody. Według obecnych przepisów bank nie ma obowiązku uzyskiwać w tym celu klauzuli wykonalności.