Trata

Trata – papiery wartościowe, przyjmujące postać weksla ciągnionego (weksla przekazowego, weksla obcego), czyli weksla trasowanego. Wystawcą jest trasant, który wskazuje na wekslu wierzyciela, czyli trasata. Trasat musi uiścić kwotę umieszczoną na wekslu na rzecz osoby trzeciej – reminenta w określonym ustalonym terminie.