Trata terminowa

Jest to określenia weksla trasowanego płatnego w określonym czasie (z wyłączeniem weksla trasowanego płatnego za okazaniem). Istnieją trzy rodzaje traty terminowej, a) płatna w ściśle określonym dniu, b) płatna w pewien czas po oznaczonej dacie c) płatna w pewien czas po jej okazaniu.