Trata płatna za okazaniem

Rodzaj weksla trasowanego, którego płatność ma nastąpić w dniu okazania weksla. Trata płatna za okazaniem jest formą szczególnie wygodną z punktu widzenia posiadacza weksla gdyż może on zażądać wypłaty sumy wekslowej w praktycznie każdym dogodnym dla siebie terminie pozwala to na szybsze rozliczenie kwoty weksla.